Jar Raduni

Jest wspaniałym odcinkiem dla kajakarzy – rwąca rzeka w około której wysokie brzegi. Poprzewalane kłody i różne inne przeszkody. Radunia w tym odcinku jest bardzo ciężka i zapewnia kajakarzom mnóstwo atrakcji.Rezerwat krajobrazowy na wschodnim skraju Pojezierza Kaszubskiego (utworzony w 1972, o powierzchni 84,24 ha). Obszar chroniony to odcinek przełomu Raduni, zwanego Przełomem Babidolskim, przez wzgórza morenowe (zjawisko erozji) z porośniętymi grądem i łęgiem stokami. Występuje tu również roślinność o charakterze podgórskim. Jar rzeki jest fragmentem turystycznego szlaku spływów kajakowych. Najbliższe miejscowości to Borowo i Borkowo. Znajduje się na turystycznym niebieski szlaku Kartuskim.

 

Posted in: Atrakcje