Wydma Góra Łącka

Najwyższa z wędrujących wydm Wydma Łącka widziana od morza. W obniżeniu pas lasu sosnowego, stadium inicjalne. Obszar ochrony ścisłej Mierzeja Łebska. Słowiński Park Narodowy.

Posted in: Atrakcje