Mierzeja Sarbska

Mierzeja Sarbska jest obszarem o szczególnych walorach krajobrazowych. Występują tu cenne wydmy wałowe i paraboliczne – takie jak w Słowińskim Parku Narodowym. Ponad połowę obszaru zajmują siedliska wyszczególnione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.

Posted in: Atrakcje